ආදරය විරහව සහ කඳුල....

නෙතින් වැටෙන්නට වෙර දරන කඳුලු බින්දුව......

සුරංගනාවි


සෙනෙහස බිඳුණු සඳ
කෙලෙස සිත සැනසේද
එදවස
සුළඟට දඟකල ඔබ කෙහෙරැලි
සමනල වැවේ ඉවුරු දිගේ
තැබූ පා සටහන්
මායාවක් වී මා සිත අහියස
දඟ කරද්දී
බලා හිඳිමි මම
ඉවුරු කොනක හිඳ....
Published with Blogger-droid v1.5.8