ආදරය විරහව සහ කඳුල....

නෙතින් වැටෙන්නට වෙර දරන කඳුලු බින්දුව......

සබරගමු බිමේ (මියැදුනු) සරසවි පෙම....


මිහිදුමෙන් වැසී සැඟවුන ආදර කඳු නිම්නයේ
අතින් අත පටලවා - පෙම් බැන්ද දවසේ
තුරුළුවී අපි සෙනෙහසින්
මැවූ සුන්දර සිහින වැල් - මිමිණූ සහසක් පෙම් වදන්
බෙලිහුල්ඔයට මුසුව වුත්
සමනල දිය පත්ලේ සැඟව ගියයුරු
කෙසේනම් අදහම්ද.....?

 එදාමෙදා තුර සබරගමු  මේ බිමේ
කාලයෙන් වැසීගිය 
සහසකුත් එකක් පෙම් කතාවන් තුරෙහි 
අපදෙදෙන වුව
එක් මතකයක් පමණක්මැ.....

කෑ ගසා කියන් කඳු සිරස
ඔවුනොවුන් යලි මේ බිමේ
 කිසිදාක  හමු නොවන වග.......