ආදරය විරහව සහ කඳුල....

නෙතින් වැටෙන්නට වෙර දරන කඳුලු බින්දුව......

ඒක එහෙම වෙන්නෙ ඇයි?අතු පතර විහිද ගිය 
මහා විසල් තුරු ගොමුව ලඟ
පුංචි පැළයක්මි මම
කිසිවෙකුත් නොසලකන....
මහ ගසින් සෙවන ලැබ
ඔවුනටම ආ වඩන
පුංචි පැලයට කවදාක
කවුරුනම් සලකයිද....?

6 ඔබගේ අදහස..:

පුන්චි පෑලයට හිතෑති
එක දෙකෙක් ලොවෙහි ඈති
පුන්චි මුත් ගම්මිරිස්
සෑරයි ' ඈතෑමුන් දනිති :)

 

පෙහොර දාලා ඒ පුංවි පැලෙත් ලොකු උනාම හැමෝම සලකනවා...

 

සැඩ සුළං කෝඩයට
ගිලිහිලා වැටුණු දා
සුවිසල්ම රුක් ගොමුව
අගයාවී නුඹේ වරුණ,
ලෝකයම....

 

බලා සිටිමි මම
එලඹෙන තුරැ
ඔය කියන දවස...

 

කුණාටුව හමායයි
මුලිනුදුරමින් මහගස්
සැඩ සුලඟ අවසනෙහි
පුංචි ගස එතැනමය

 

ලියවෙන ගෙතෙන කියවෙන හැම අකුරකම
ලොකු බලයක් ඇතිය ඒ ගැන සැකය කිම
බ්ලොග් කියවන ලියන හැමටම ලබන මෙම
නව අවුරුද්ද ජයවේවා පතමි මම

දාහක් හමාරක් තව ලිපි ලියවේවා
කියවන අයගෙ ඇස් ඒ දෙස යොමුවේවා
සැමටම එයින් හද තුල තුටු ඇතිවේවා
සිංහල වියුණු අවකාශය බැබලේවා!

-කතන්දරකාරයා

 

Post a Comment